دسترسی سریع

 

SAbtenamPanel KarbaranHazinehFormatDavariMazayaTamasMakanvirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/24
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/15

SID LOGO

Civilica BoX

cross ref

درخواست داوری زود هنگام

 

 پژوهشگرانی که تقاضای داوری زود هنگام  دارند درخواست خود را ( پس از ثبت نام در سایت کنفرانس و 

ارسال مقاله از طریق وبسایت کنفرانس) به ایمیل aconfpsy@gmail.com ارسال فرمایند. 

لطفا در ایمیل ارسالی نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس درج شود.

لطفا توجه داشته باشید که صرفا مفالاتی که از طریق وبسایت کنفرانس ارسال میگردند مورد بررسی قرار 

می گیرند لذا از ارسال مقاله از طریق ایمیل خودداری فرمایید.