دسترسی سریع

 

SAbtenamPanel KarbaranHazinehFormatDavariMazayaTamasMakanvirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/24
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/15

SID LOGO

Civilica BoX

cross ref

حقوق

  حقوق

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

جرم شناسی اسلامی

حقوق بین المللی کیفری

حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی     

حقوق مالکیت معنوی

چالش های حقوقی در روابط بین الملل

حقوق هسته ای

حقوق محیط زیست

چالش های حقوقی وکالت در نظام بین المللی

چالش های حقوق اسلام با حقوق بین الملل

حقوق بین الملل بشر

حقوق انرژی

اهداف حقوق اسلامی

چیستی فلسفه ی حقوق

نقش عدالت در تفسیر قوانین

ثابت و متغیر در حقوق اسلامی

فلسفه ی مجازات در حقوق اسلامی

عدالت اجتماعی از طریق داده ها

حقوق اسلامی و عقل و سایر منابع

سیر تحول و تطور تاریخی فلسفه ی حقوق

قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی

روش های فقه پژوهی فقیهان صاحب مکتب فقهی

وکالت در فقه ، حقوق و آثار آن 

وکالت دادگستری ، آسیب ها مشکلات و چالشها

وکالت دادگستری ، آسیب ها مشکلات و چالشها

اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهر وندان 

حاکمیت قانون و وکالت دادگستری

استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران 

جایگاه نهاد وکالت در جامعه مدنی 

حق داشتن وکیل در تظام حقوقی ایران 

تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت

محور آزاد مرتبط با کنفرانس