اعلام حمایت رسمی دانشگاه ایوانکی از کنفرانس
1396/12/13

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند دانشگاه ایوانکی طی نامه شماره 955162 مورخ 1396/11/17 حمایت علمی و معنوی خود را از کنفرانس اعلام نمود