صدور گواهی پیش از موعد جهت پذیرفته شدگان آزمون دکتری
1397/02/06

 

‍پژوهشگرانی که در مرحله اول آزمون دکتری پذیرفته و برای مصاحبه فراخوانده شده اند میتوانند برای

دریافت گواهی پذیرش کنفرانس قبل از برگزاری طبق دستورالعمل زیر درخواست خود را ارسال فرمایند:

 

  

1) درخواست خود را به ایمیل aconfpsy@gmail.com ارسال فرمایید.

 

2) Subject  ایمیل ارسالی را عبارت "درخواست گواهی پیش از موعد " قرار دهید.

 

3) در متن ایمیل نام و نام خانوادگی خود را به همراه کد مقاله و عنوان مقاله درج فرموده تا همکاری های لازم

با شما انجام گیرد