پیوستن پروفسور Barbara Harold به کمیته علمی کنفرانس
1397/02/01

پروفسور Barbara Harold استاد تمام دانشگاه زاید امارات می باشند و افتخار داده اند به کمیته علمی این کنفرانس بپیوندند . ایشان از سال 2001 تحقیقات و انتشارات قابل توجه و برجسته ای در زمینه های مدیریت آموزشی، اصلاحات آموزشی و آموزش حرفه ای داشته اند. ایشان بسیاری از تحقیقات خود را در کنفرانس های بین المللی کشورهایی چون انگلستان، نیوزیلند، استرالیا و امارات متحده عربی انتشار داده اند.